leuke valentijn tips
valentijn plaatjes
valentijn geschiedenis
leuke tips voor valentijnsdag

leuke valentijn cadeaus
cadeaus voor valentijn

valentijn en liefde
leuke liefde tips

valentijnskaarten
valentijnskaarten maken

liefdesgedichten
leuke liefdesgedichtjes
liefdesgedichten

meer valentijn tips
1001 liefdes zinnen
leuke liefde tips
valentijn toplijst
Valentijn geschiedenis - de oorsprong van valentijn en valentijnsdag

Er zijn twee heiligen met de naam Sint-Valentijn. 1 was priester in Rome, de ander was bisschop van Terni. Allebei werden ze in de 3e eeuw op 14 februari gedood. De kans bestaat dat het hier zelfs om één persoon gaat. In die tijd was Claudius II een machtige keizer. Om zijn rijk machtig te houden had hij veel soldaten nodig, aan wie hij veel eisen stelde. Zo mochten soldaten niet trouwen omdat aan het front niets hen mocht afleiden, dus ook geen gedachten aan thuis. Volgens de legende kwam een jong paar bij bisschop Valentijn met het verzoek om hen te trouwen. De man was een heidense soldaat, de vrouw een Christen. Valentijn vond de liefde belangrijker en zwaarder wegen dan de wetten van de keizer en huwde het stel. Al gauw kwamen ook andere paren met hetzelfde verzoek. Omdat het niet mocht werd Valentijn aangegeven en gearresteerd. Toen hij voor de keizer moest verschijnen probeerde hij die te bekeren. Claudius voelde zich beledigd en liet Valentijn martelen en onthoofden. Dat gebeurde op 14 februari, maar het jaar is onduidelijk. Voor het vonnis werd uitgevoerd, zag hij nog kans het dochtertje van de gevangenisbewaarder een briefje toe te stoppen. Van je Valentijn, stond erop.

Er is ook een ander verhaal, dat vertelt het volgende, er kwam een cipier (of de stadhouder van Rome) bij de toen al in de gevangenis zittende Valentijn met het verzoek zijn blinde dochter te genezen. Valentijn zorgde voor een geneesmiddel, maar dat werkte niet. Op de dag van zijn onthoofding probeerde de vader van het meisje nog wanhopig het vonnis tegen te houden, maar dat lukte niet. Na Valentijns terechtstelling ontving het blinde meisje een klein briefje van Valentijn, waaruit een gele bloem viel (als mensen Valentijn om raad vroegen gaf hij hen een bloem, vandaar de bloemengroet op Valentijnsdag). Op het briefje stond 'Van Valentinus' en het wonder geschiedde, direct kon ze weer zien. Volgens de legende werd de vader daarna bekeerd tot het christendom.home
© 1001valentijn.nl, valentijn geschiedenis, de oorsprong van valentijn en valentijnsdag